Hà Nội: Ra ‘tối hậu thư' với Công ty Sông Hồng, chủ đầu tư dự án xây dựng chợ Xuân La

Dương Mạnh

Thứ tư, ngày 20/11/2019 13:29 PM (GMT+7)

Hà Nội: Ra ‘tối hậu thư' với Công ty Sông Hồng, chủ đầu tư dự án xây dựng chợ Xuân La

Hà Nội: Ra ‘tối hậu thư' với Công ty Sông Hồng, chủ đầu tư dự án xây dựng chợ Xuân La

UBND Thành phố Hà Nội cho biết, trường hợp doanh nghiệp không chấp hành theo đúng tiến độ cam kết nộp thuế theo quy định của pháp luật sẽ xem xét chế tài xử lý như: không xem xét, thỏa thuận triển khai các dự án bất động sản mới của doanh nghiệp trên địa bàn và một số giải pháp khác theo quy định của pháp luật cho đến khi đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách.