24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Trang Anh

Hà Nội: Công khai danh sách 1.946 đơn vị nợ thuế

Chuyên mục: Tài chính
Hà Nội: Công khai danh sách 1.946 đơn vị nợ thuế

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công bố danh sách 1.946 đơn vị nợ thuế tính đến thời điểm cuối tháng 11/2019.

Cụ thể, danh sách công khai lần đầu gồm 91 đơn vị với số nợ 18.576 triệu đồng thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 30/11/2019.
Trong đó, 90 đơn vị nợ 17.549 triệu đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 30/11/2019. Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Tuấn Minh có MST: 0107304480 với số nợ hơn 2,4 tỷ đồng tính đến ngày 30/11/2019.
Có 1 đơn vị nợ 1.027 triệu đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất tính đến ngày 30/11/2019 là Hợp tác xã công nghiệp Tinh Hoa có MST: 0100513622 với số nợ 1,027 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Cục Thuế TP. Hà Nội công bố danh sách công khai lại gồm 1.855 đơn vị với số nợ 6.340.730 triệu đồng thuế, phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 30/11/2019.
Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015,2016, 2017, 2018 hoặc 2019).
Trong đó, có 1.758 đơn vị nợ 4.215.938 triệu đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 30/11/2019. Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long, MST 0102093571 với số nợ gần 366 tỷ đồng tính đến ngày 30/11/2019.
Hai trường hợp tiếp theo có số nợ tính đến ngày 30/11/2019 trên 100 tỷ đồng là Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (171 tỷ), Công ty cổ phần Lilama Hà Nội (125 tỷ).
Có 85 đơn vị nợ 852.032 triệu đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất tính đến ngày 30/11/2019. Đứng đầu danh sách này là Công ty CP Viptour - Togi, MST 0103706929 với số nợ hơn 168 tỷ đồng và Công ty TNHH Đại Thanh (nay là Công ty cổ phần sản xuất và TM Đại Thanh) với số nợ hơn 134 tỷ đồng tính đến ngày 30/11/2019.
Có 12 đơn vị nợ 1.272.760 triệu đồng tiền sử dụng đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền sử dụng đất tính đến ngày 30/11/2019. Đứng đầu danh sách này là Công ty cổ phần Lũng Lô 5, MST 0102333618 với số nợ gần 339 tỷ đồng tính đến ngày 30/11/2019.
Tổng số đơn vị công khai nợ thuế đợt này là 1.946 đơn vị với số nợ 6.359.306 triệu đồng tính đến ngày 30/11/2019.
"Trong thời gian tới, đối với các trường hợp đã qua quá trình quản lý, đánh giá có dấu hiệu chây ỳ, có dòng tiền luân chuyển, nhưng không thực hiện nộp tiền thuế vào ngân sách, Cục thuế tiếp tục chuyển thanh tra đột xuất, toàn diện để có cơ sở đánh giá, báo cáo đề xuất UBND TP. Hà Nội và Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính các biện pháp quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa như: thu hồi dự án, chuyển biện pháp cưỡng chế...", Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết.
M.Hồng
Thời Báo Ngân Hàng
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484