Góp đất cùng xây dựng thương hiệu cà phê sạch và thật, bầu Đức tuyên bố: "Ai phát hiện cà phê Ông Bầu dỏm thì tìm ông Đức chửi"

Thạch Thảo

Thứ năm, ngày 02/07/2020 14:29 PM (GMT+7)

Góp đất cùng xây dựng thương hiệu cà phê sạch và thật, bầu Đức tuyên bố: "Ai phát hiện cà phê Ông Bầu dỏm thì tìm ông Đức chửi"

Chuyên mục : Kinh doanh

Góp đất cùng xây dựng thương hiệu cà phê sạch và thật, bầu Đức tuyên bố: "Ai phát hiện cà phê Ông Bầu dỏm thì tìm ông Đức chửi"

"Bây giờ thì tôi đã bắt đầu tập uống cà phê và tự tin uống rất ngon. Tôi khẳng định chúng tôi làm cà phê thật và rất minh bạch. Nếu ai đi kiểm nghiệm, phát hiện cà phê Ông Bầu dỏm thì tìm ông Đức chửi", bầu Đức tuyên bố.