Gọi vốn 20 triệu USD, Crimson cam kết đồng hành cùng học sinh khu vực châu Á.