Góc nhìn kỹ thuật phiên 20/11: Tín hiệu bán vẫn còn mạnh