Giới giàu có Hàn Quốc tặng hàng triệu USD cổ phần cho những đứa trẻ chưa 18 tuổi để né thuế thừa kế

Đinh Ngân

Thứ ba, ngày 19/11/2019 11:21 AM (GMT+7)

Giới giàu có Hàn Quốc tặng hàng triệu USD cổ phần cho những đứa trẻ chưa 18 tuổi để né thuế thừa kế

Giới giàu có Hàn Quốc tặng hàng triệu USD cổ phần cho những đứa trẻ chưa 18 tuổi để né thuế thừa kế

Tặng cổ phần cho thế hệ sau có thể giúp các gia đình giàu có ở Hàn Quốc bớt gánh nặng về thuế thừa kế.