Giấy phép hoạt động của NCB được sửa đổi vốn điều lệ thành hơn 4.100 tỷ đồng

Phạm Thế Kiên

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 11:50 AM (GMT+7)

Giấy phép hoạt động của NCB được sửa đổi vốn điều lệ thành hơn 4.100 tỷ đồng

Giấy phép hoạt động của NCB được sửa đổi vốn điều lệ thành hơn 4.100 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 2547/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB).