Giao tư nhân đầu tư sân bay Long Thành tiềm ẩn rủi ro lớn

Phú Đô

Thứ sáu, ngày 22/11/2019 09:46 AM (GMT+7)

Giao tư nhân đầu tư sân bay Long Thành tiềm ẩn rủi ro lớn

Chuyên mục : KT vĩ mô

Giao tư nhân đầu tư sân bay Long Thành tiềm ẩn rủi ro lớn

Nguyên tắc đấu thầu là năng lực tương xứng, tức phải từng có kinh nghiệm vận hành sân bay quy mô bằng 80% quy mô công suất sân bay Long Thành.