Giao dịch chứng khoán sáng 23/6: Nhóm cổ phiếu họ FLC hút dòng tiền

Trần Phong

Thứ ba, ngày 23/06/2020 10:39 AM (GMT+7)

Giao dịch chứng khoán sáng 23/6: Nhóm cổ phiếu họ FLC hút dòng tiền

Giao dịch chứng khoán sáng 23/6: Nhóm cổ phiếu họ FLC hút dòng tiền

Thị trường chững lại với sự thận trọng và chờ đợi thông tin hỗ trợ từ nhà đầu tư, trong khi đó, giao dịch vẫn đáng chú ý ở một số cổ phiếu có câu chuyện riêng.