24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Văn Anh Tuấn

Giảm lãi từ công ty liên kết, IDV báo lãi quý 3 “đi lùi” 19%

Chuyên mục: Chứng khoán
Giảm lãi từ công ty liên kết, IDV báo lãi quý 3 “đi lùi” 19%

Ảnh Internet

Sụt giảm trong cả doanh thu thuần lẫn doanh thu từ công ty liên doanh, liên kết, CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (HNX: IDV) báo lãi ròng quý 3 của năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2021 “đi lùi” 19% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần của IDV giảm 33% so với cùng kỳ 2020, ghi nhận hơn 21 tỷ đồng, trong đó toàn bộ doanh thu đều đến từ mảng cung cấp dịch vụ. Sau khi trừ đi giá vốn, lãi gộp cả kỳ của Công ty chỉ đạt hơn 13 tỷ đồng, giảm 48%.
Trái ngược với doanh thu thuần, doanh thu tài chính của IDV tăng 65% so với cùng kỳ, đạt gần 21 tỷ đồng, chủ yếu đến tử lãi các khoản tiền gửi và cổ tức được chia. Mặt khác, lãi từ công ty liên kết của IDV – CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đồng Văn III tỉnh Hà Nam lại sụt giảm 29%, về mức gần 22 tỷ đồng.
Nhìn chung tổng chi phí trong kỳ của IDV có xu hướng tăng. Dù chi phí tài chính (-2%) và chi phí bán hàng (-87%) đều giảm nhưng khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí quản lý lại tăng 20%, lên hơn 4 tỷ đồng.
Kết quả, IDV báo lãi ròng gần 48 tỷ đồng trong quý 3 của năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2021, giảm 19% so với cùng kỳ.
Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2021 của IDV. Đvt: Tỷ đồng
Giảm lãi từ công ty liên kết, IDV báo lãi quý 3 “đi lùi” 19%
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2021 của IDV
Lũy kế 9 tháng của năm tài chính, doanh thu thuần của IDV chỉ đạt gần 70 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Sau khi cộng các khoản thu nhập và trừ đi các khoản chi phí liên quan, IDV lãi ròng hơn 95 tỷ đồng, giảm 38%.
Với kết quả lãi sau thuế hơn 95 tỷ đồng sau 9 tháng, IDV đã thực hiện được hơn 70% mục tiêu lợi nhuận 135 tỷ đồng của cả năm tài chính niên độ 2020-2021.
Tính đến ngày 30/06/2021, tổng tài sản của IDV đạt hơn 1,344 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu niên độ tài chính. Trong đó, các khoản tiền gửi ngắn hạn, từ 3 tháng đến dưới 12 tháng, tăng 5%, lên mức hơn 483 tỷ đồng. Các khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị của IDV cũng ghi nhận tăng 89%, với hơn 133 tỷ đồng.
Nợ phải trả của IDV tại thời điểm cuối tháng 6/2021 gần như đi ngang so với đầu niên độ. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn tăng 55% nhưng chiếm tỷ trọng không đáng kể. Đối với doanh thu chưa thực hiện, các khoản ngắn hạn giảm 52%, về mức gần 12 tỷ đồng, trong khi khoản dài hạn tăng nhẹ 2%, lên hơn 693 tỷ đồng.
Hà Lễ
fili
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484