Giá vàng hôm nay 1/2, hướng tới 1 tuần tăng mạnh nhất