Giá USD ngày 26.6.2020: Sụt giảm đều trên các thị trường

Nhật Anh

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 08:51 AM (GMT+7)

Giá USD ngày 26.6.2020: Sụt giảm đều trên các thị trường

Giá USD ngày 26.6.2020: Sụt giảm đều trên các thị trường

Giá USD ngày 26.6 giảm đồng loạt cả trong và ngoài nước. Giá mua đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại đang thấp hơn Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước.