Giá USD ngân hàng và tự do tiếp tục tăng vọt trong chiều nay 31/01