Giá rời đỉnh, quỹ thuộc VinaCapital đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu KDH