Giá rời đỉnh, quỹ thuộc VinaCapital đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu KDH

Nguyễn Tuấn

Thứ ba, ngày 19/11/2019 09:37 AM (GMT+7)

Giá rời đỉnh, quỹ thuộc VinaCapital đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu KDH

Giá rời đỉnh, quỹ thuộc VinaCapital đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu KDH

Sau giao dịch, Vietnam Ventures Ltd dự kiến nắm giữ 27 triệu cổ phiếu, tương đương 4,9% vốn.