Gia đình ông Nguyễn Bắc Son xin nộp trước 12,5 tỷ đồng

Đoan Trang

Thứ bảy, ngày 21/12/2019 14:43 PM (GMT+7)

Gia đình ông Nguyễn Bắc Son xin nộp trước 12,5 tỷ đồng

Gia đình ông Nguyễn Bắc Son xin nộp trước 12,5 tỷ đồng

Gia đình ông Nguyễn Bắc Son trong ngày 23/12 sẽ nộp trước 12,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho hành vi nhận hối lộ 3 triệu USD (hơn 66,5 tỷ đồng).