Giá càphê có xu hướng tăng, nông dân Lâm Đồng phấn khởi