24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Nguyễn Thành Dũng

Gelex lãi sau thuế quý giảm 57% do chi phí tăng, đầu tư mạnh cổ phiếu

Chuyên mục: Chứng khoán
Gelex lãi sau thuế quý giảm 57% do chi phí tăng, đầu tư mạnh cổ phiếu

Doanh thu quý I đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 54,5 tỷ đồng.

Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, HoSE: GEX) công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực thiết bị điện chiếm phần lớn với hơn 2.925 tỷ đồng, tăng 13,8%. Giá vốn tăng gần 16% đã khiến cho lợi nhuận gộp chỉ còn 16,6% so với mức 17,8% của quý I/2019.
Doanh thu tài chính không thay đổi nhiều nhưng chi phí tài chính tăng 50%, lên mức 232 tỷ đồng, chủ yếu là do lãi vay tăng 57 tỷ đồng. Công ty cho biết do các hoạt động mở rộng đầu tư hoàn thành, lãi vay hết thời gian vốn hóa và được ghi nhận vào chi phí.
Ngoài ra, các khoản chi phí như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng 28,7% và 8,2%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế giảm 57%, xuống 54,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu cũng giảm mạnh, chỉ còn 112 đồng so với mức 271 đồng của cùng kỳ.
Gelex lãi sau thuế quý giảm 57% do chi phí tăng, đầu tư mạnh cổ phiếu
Đơn vị: tỷ đồng.
Tại ngày 31/3, Gelex có khoản vay ngắn hạn là 5.183,5 tỷ đồng, tăng 29,3% so với số đầu năm, chủ yếu là do khoản vay ngân hàng tăng từ 2.664,5 tỷ đồng lên 3.691 tỷ đồng; vay dài hạn giảm 51 tỷ đồng. Tổng nợ vay trong kỳ tăng 975,5 tỷ đồng.
Về phần tài sản, Gelex giảm tiền và các khoản tương đương tiền từ 921 tỷ đồng xuống 626 tỷ đồng do tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn giảm mạnh. Khoản đầu tư tài chính tăng gần 43% lên 1.706,6 tỷ đồng. Trong đó, công ty đầu tư gần 283 tỷ đồng vào cổ phiếu, gấp 6,6 lần so với đầu kỳ; trái phiếu là 1.171 tỷ đồng, tăng 38,6%.
Bên cạnh đó, các khoản phải thu ở công ty Dây đồng Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực TP HCM tăng cao khiến cho mục phải thu ngắn hạn lên 4.286,6 tỷ đồng so với mức 3.464,5 tỷ đồng của đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng thêm 44,4 tỷ đồng lên 2.744 tỷ đồng, chủ yếu tăng thành phẩm trong khi nguyên vật liệu giảm.
Trong một tháng qua, giá cổ phiếu GEX tăng từ 13.800 đồng/cp (31/3) lên 15.550 đồng/cp (29/4), tương ứng với mức tăng 12,7%.
Gelex lãi sau thuế quý giảm 57% do chi phí tăng, đầu tư mạnh cổ phiếu
Diễn biến giá cổ phiếu GEX 4 tháng đầu năm. Nguồn: VNDirect.
Hải Triệu
NDH
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484