FLCHOMES gọi vốn: Quá khứ và tương lai

Hải Long

Thứ tư, ngày 20/11/2019 13:24 PM (GMT+7)

FLCHOMES gọi vốn: Quá khứ và tương lai

FLCHOMES gọi vốn: Quá khứ và tương lai

Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản (FLCHOMES) vừa cho biết đã khắc phục hậu quả từ hành vi trong quá khứ của một công ty trước sáp nhập, theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). FLCHOMES hiện cũng đang chuẩn bị niêm yết, gọi vốn để mở rộng tăng trưởng với lĩnh vực cốt lõi là kinh doanh bất động sản.