FLC, CTD, TNA, CMX, NTL, ND2, NCP, CET, MCC, NAV, QTP, CTF, EFI, AMS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Huyền My

Thứ tư, ngày 24/06/2020 09:51 AM (GMT+7)

FLC, CTD, TNA, CMX, NTL, ND2, NCP, CET, MCC, NAV, QTP, CTF, EFI, AMS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

FLC, CTD, TNA, CMX, NTL, ND2, NCP, CET, MCC, NAV, QTP, CTF, EFI, AMS: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.