EVN đang ghi số điện như thế nào?

Phú Đô

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 09:12 AM (GMT+7)

EVN đang ghi số điện như thế nào?

EVN đang ghi số điện như thế nào?

Hiện gần một nửa số hộ trên cả nước vẫn được theo dõi bằng công tơ cơ - thiết bị cần sự can thiệp của con người nên vẫn có thể sai sót.