Đường sắt Việt Nam tính lỗ nặng gần 1.400 tỷ đồng

Dương Mạnh

Thứ năm, ngày 25/06/2020 11:04 AM (GMT+7)

Đường sắt Việt Nam tính lỗ nặng gần 1.400 tỷ đồng

Đường sắt Việt Nam tính lỗ nặng gần 1.400 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của dich COVID-19, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) dự kiến sản lượng và doanh thu hợp nhất năm nay giảm 23% so với năm 2019, dẫn tới lỗ nặng hơn 1.394 tỷ đồng.