Dubai tuyên bố chính thức đón du khách quốc tế từ ngày 7/7

Lê Thúy Hằng

Thứ tư, ngày 24/06/2020 10:36 AM (GMT+7)

Dubai tuyên bố chính thức đón du khách quốc tế từ ngày 7/7

Dubai tuyên bố chính thức đón du khách quốc tế từ ngày 7/7

Dubai cho phép nhập cảnh từ ngày 7/7 đối với khách du lịch quốc tế và từ 22/6 đối với người nước ngoài sở hữu thị thực cư trú có hiệu lực.