Dư nợ vay và huy động vốn năm 2019 của BIDV ước đạt 1.1 triệu tỷ đồng

Nguyễn Thanh Cường

Thứ ba, ngày 17/12/2019 13:32 PM (GMT+7)

Dư nợ vay và huy động vốn năm 2019 của BIDV ước đạt 1.1 triệu tỷ đồng

Dư nợ vay và huy động vốn năm 2019 của BIDV ước đạt 1.1 triệu tỷ đồng

Thông tin từ một vị đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID), tổng dư nợ vay tính đến cuối năm 2019 ước đạt 1.1 triệu tỷ đồng, số dư huy động vốn đạt 1.15 triệu tỷ đồng.