Dù dư tiền đến đâu, cũng đừng để mình rảnh rỗi: Bạn cho rằng nhàn rỗi là hưởng thụ cuộc sống nhưng thực chất là đang biến tương lai trở nên tồi tệ

Hoàng Xuân Lộc

Thứ tư, ngày 24/06/2020 11:35 AM (GMT+7)

Dù dư tiền đến đâu, cũng đừng để mình rảnh rỗi: Bạn cho rằng nhàn rỗi là hưởng thụ cuộc sống nhưng thực chất là đang biến tương lai trở nên tồi tệ

Dù  dư tiền đến đâu, cũng đừng để mình rảnh rỗi: Bạn cho rằng nhàn rỗi là hưởng thụ cuộc sống nhưng thực chất là đang biến tương lai trở nên tồi tệ

Càng nhàn rỗi càng lười biếng, càng lười biếng càng dễ đánh mất mình.