Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Nhà đầu tư “ngóng” hầu bao ngân hàng

Phú Đô

Thứ ba, ngày 01/10/2019 09:14 AM (GMT+7)

Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Nhà đầu tư “ngóng” hầu bao ngân hàng

Chuyên mục : KT vĩ mô

Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Nhà đầu tư “ngóng” hầu bao ngân hàng

Cơ hội nhận được một trong 8 dự án thành phần thuộc Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông triển khai theo hình thức PPP đối với các nhà đầu tư nội phụ thuộc hoàn toàn vào độ mở hầu bao của các tổ chức tín dụng trong nước.