Dòng tiền đổ vào chứng khoán Việt Nam quý 2 lên mức cao nhất kể từ “sóng thần” 2018

Quỳnh Vũ

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 11:57 AM (GMT+7)

Dòng tiền đổ vào chứng khoán Việt Nam quý 2 lên mức cao nhất kể từ “sóng thần” 2018

Chuyên mục : Chứng khoán

Dòng tiền đổ vào chứng khoán Việt Nam quý 2 lên mức cao nhất kể từ “sóng thần” 2018

Thanh khoản quý 2 vừa qua tương đương với quý 2/2018 và chỉ kém giai đoạn thị trường bùng nổ trong quý 1/2018 khi thanh khoản bình quân HoSE đạt gần 6.300 tỷ đồng/phiên.