Đồng Nai bồi thường 475 triệu đồng/ha đất vườn cao su để làm sân bay Long Thành

Ngọc Trân

Thứ bảy, ngày 21/12/2019 12:47 PM (GMT+7)

Đồng Nai bồi thường 475 triệu đồng/ha đất vườn cao su để làm sân bay Long Thành

Chuyên mục : KT vĩ mô

Đồng Nai bồi thường 475 triệu đồng/ha đất vườn cao su để làm sân bay Long Thành

Tổng công ty cao su Đồng Nai có diện tích đất bị thu hồi hơn 1.800ha và là doanh nghiệp có diện tích đất bị thu hồi lớn nhất để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành.