Đóng cửa biên giới với toàn bộ du khách nước ngoài, nhưng Australia vẫn niềm nở chào đón với duy nhất nhóm người này!

Hoàng Yến

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 09:47 AM (GMT+7)

Đóng cửa biên giới với toàn bộ du khách nước ngoài, nhưng Australia vẫn niềm nở chào đón với duy nhất nhóm người này!

Chuyên mục : Tin quốc tế

Đóng cửa biên giới với toàn bộ du khách nước ngoài, nhưng Australia vẫn niềm nở chào đón với duy nhất nhóm người này!

Trong khi Australia vẫn đóng cửa biên giới đối với du khách nước ngoài, thì chính phủ nước này đã có kế hoạch đưa ra một trường hợp ngoại lệ đáng chú ý, trong bối cảnh giới chức đang nỗ lực để cứu lĩnh vực xuất khẩu lớn thứ 4, đó là giáo dục.