24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Hoài Thơ

DIG báo lãi ròng quý 4 đạt 506 tỷ đồng, tăng 54%

Chuyên mục: Chứng khoán
DIG báo lãi ròng quý 4 đạt 506 tỷ đồng, tăng 54%

Khép lại năm 2020, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) gần như hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt 26% kế hoạch lợi nhuận.

Theo BCTC hợp nhất quý 4 vừa công bố, doanh thu thuần quý cuối năm của DIG giảm 27% so với cùng kỳ, xuống còn 624 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu kinh doanh bất động sản giảm, ghi nhận gần 437 tỷ đồng. Theo DIG, doanh thu mảng bất động sản chủ yếu từ chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu.
Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm mạnh 93%, xuống còn 9.3 tỷ đồng do kỳ này không ghi nhận phần nhượng bán các khoản đầu tư (cùng kỳ đạt 105 tỷ đồng).
Loạt chi phí của doanh nghiệp bất động sản trong kỳ này cũng lần lượt giảm như chi phí bán hàng (giảm 35%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 3%).
Ngoài ra, điểm nhấn trong kỳ này là DIG ghi nhận khoản lợi nhuận khác gần 591 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ đạt 6 tỷ đồng) nhờ phần chênh lệch do đánh giá tồn kho gần 588 tỷ đồng. Theo DIG, đây là khoản thu nhập từ việc đánh giá lại tài sản dùng để góp vốn.
Kết thúc quý cuối năm, lãi ròng DIG tăng 54% so với cùng kỳ, đạt 506 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của DIG. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của DIG

Lũy kế cả năm 2020, DIG ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt tăng 16% và 49% so với năm trước, đạt 2,489 tỷ đồng và 631 tỷ đồng. Trong năm 2020, DIG dự kiến mang về 2,500 tỷ đồng doanh thu và 650 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, khép lại năm 2020, DIG đã gần như hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt 26% kế hoạch lợi nhuận.
Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của DIG tăng 44% so với đầu năm, ghi nhận hơn 11,814 tỷ đồng.
Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 15%, lên hơn 2,254 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng nhẹ, ghi nhận 4,394 tỷ đồng với 95% là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (4,164 tỷ đồng).
Nợ phải trả tại thời điểm này tăng vọt lên gần 7,033 tỷ đồng, tăng 68% so với đầu năm. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 2,004 tỷ đồng, tăng 16%. Đáng chú ý, ở dự án DIC Star Aparts Hotel Vũng Tàu, người mua trả trước gần 393 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận khoản này).

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của DIG

Mới đây, ĐHĐCĐ DIG đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 75 triệu cp vào quý 2/2021, với giá không thấp hơn mức 20,000 đồng/cp. Nguồn tiền thu từ đợt phát hành được dùng để đầu tư vào dự án DIC Solar City Vũng Tàu (Khu đô thị Bắc Vũng Tàu). Tổng vốn đầu tư cho dự án dự kiến hơn 10,048 tỷ đồng, trong đó gần 3,417 tỷ đồng vốn vay và 7,064 tỷ đồng từ vốn tự có và huy động khác.
Ngoài ra, DIG cũng định hướng phát triển nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thu xếp tài chính năm 2021. Trong đó, đáng chú ý là mục tiêu tăng vốn điều lệ của DIG lên mức 10,000 tỷ đồng để đảm bảo tỷ lệ đối ứng vốn đầu tư theo quy định của Nhà nước. Các phương thức tăng vốn trong giai đoạn 2021-2025 của DIG bao gồm: Phát hành cổ phần cho cổ đông, nhà đầu tư; giữ lại nguồn lợi nhuận bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu; phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên; phát hành trái phiếu chuyển đổi…
Tiên Tiên 
FILI
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484