Điều kiện gì để cổ phiếu lọt rổ chỉ số VN Diamond, VNFin Lead và VNFin Select?

Văn Quyền

Thứ ba, ngày 19/11/2019 10:03 AM (GMT+7)

Điều kiện gì để cổ phiếu lọt rổ chỉ số VN Diamond, VNFin Lead và VNFin Select?

Chuyên mục : Chứng khoán

Điều kiện gì để cổ phiếu lọt rổ chỉ số VN Diamond, VNFin Lead và VNFin Select?

Các chỉ số VN Diamond, VNFin Lead và VNFin Select dự kiến sẽ được các Quỹ xây dựng sản phẩm ETF nhằm thu hút sự đầu tư của nhà đầu tư vào các ngành, lĩnh vực cụ thể.