Điện Gia Lai dự kiến mua lại 90% nhà máy điện gió V.P.L