Điểm danh các công ty có EPS cao nhất nửa đầu năm: Tâm điểm cổ phiếu KCN

Trần Dương Quang

Thứ tư, ngày 14/08/2019 10:55 AM (GMT+7)

Điểm danh các công ty có EPS cao nhất nửa đầu năm: Tâm điểm cổ phiếu KCN

Điểm danh các công ty có EPS cao nhất nửa đầu năm: Tâm điểm cổ phiếu KCN

Nhiều doanh nghiệp với lợi thế riêng vẫn duy trì mức EPS cao như WCS, TTT, VCF, TV2…