Dịch tả lợn châu Phi: Cần đánh giá lại con số 8,5% lợn bị tiêu hủy