24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Hoàng Yến

ĐHĐCĐ VietinBank: Trình cổ đông 2 phương án chia cổ tức, lợi nhuận năm 2021 ước 16.800 tỷ đồng

Chuyên mục: Chứng khoán
ĐHĐCĐ VietinBank: Trình cổ đông 2 phương án chia cổ tức, lợi nhuận năm 2021 ước 16.800 tỷ đồng

Sáng nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank; mã CTG) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. HĐQT ngân hàng trình cổ đông thông qua 2 phương án chia cổ tức năm 2020.

Hai phương án chia cổ tức năm 2020, để ngỏ tỷ lệ chia cổ tức năm 2021
Năm 2020, lợi nhuận riêng lẻ sau thuế của VietinBank là 13.255 tỷ đồng, sau khi trích các quỹ và chi trả thù lao thành viên độc lập HĐQT, lợi nhuận còn lại là 8.480 tỷ đồng. VietinBank trình cổ đông hai phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020. Ở cả hai phương án, tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt đều là 5%, nhưng phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu có sự khác biệt, tùy vào tiến trình tăng vốn.
Phương án 1 là tại thời điểm chia cổ tức, VietinBank chưa hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích các quỹ năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt của năm 2019. Vốn điều lệ khi thực hiện chia cổ tức là 37.243 tỷ đồng. Khi đó, VietinBank sẽ chia cổ tức tiền mặt 5% vốn điều lệ (1.861,7 tỷ đồng) và chia cổ tức 17,7% bằng cổ phiếu (6.618 tỷ đồng).
Phương án 2 là tại thời điểm chia cổ tức, VietinBank đã hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích các quỹ năm 2017-2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. Vốn điều lệ khi đó là hơn 48.000 tỷ đồng. Trong trường hợp này, VietinBank trình cổ đông phương án chia cổ tức tiền mặt 5% (2.402 tỷ) và cổ tức bằng cổ phiếu là 12,6% (6.077 tỷ đồng).
Trước đó, cuối năm 2020, VietinBank đã thông qua phương án phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 28,8% tuy nhiên đến nay ngân hàng chưa tiến hành thực hiện. Nguồn vốn để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu là từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ theo quy định của năm 2017-2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.
VietinBank trình ĐHĐCĐ chấp thuận ủy quyền cho HĐT quyết định mức tạm trích lập các quỹ năm 2021 từ nguồn lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2020 và quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và theo quy định pháp luật.
Về tỷ lệ và cơ cấu chi trả cổ tức dự kiến năm 2021, VietinBank không đưa ra con số cụ thể mà báo cáo cổ đông sẽ thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Năm 2021, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 6-10%; dư nợ tín dụng theo phê duyệt của NHNN, tăng trưởng tối đa 7,5%. Nguồn huy động vốn tăng trưởng 8-12%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.
VietinBank cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2021 là 16.800 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với năm 2020 và lợi nhuận được điều chỉnh theo phê duyệt của Cơ quan có thẩm quyền
Chi thù lao 0,31% cho HĐQT, BKS, bầu thành viên HĐQT mới
Tại ĐHĐCĐ sáng nay, VietinBank gửi cổ đông thông qua tờ trình về mức thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và ban kiểm soát (BKS) bằng 0,31% lợi nhuận sau thuế của năm 2021.
Trước đó, đại hội cổ đông năm 2020 của Vietinbank cũng phê duyệt tỷ lệ thù lao đối với HĐQT, BKS bằng 0,31% lợi nhuận sau thuế.
Tuy nhiên, trước diễn biến xấu của đại dịch Covid-19, ngân hàng thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí hoạt động, trong đó giảm 16,67% tiền lương bình quân của người quản lý so với năm 2019, nên lợi nhuận thực hiện năm 2020 của ngân hàng vượt 63,18% so với kế hoạch đề ra, dẫn đến tỷ lệ thù lao thực tế năm 2020 đối với HĐQT và BKS chỉ bằng 0,17% lợi nhuận sau thuế.
Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, năm 2020, Vietinbank đạt gần 13.400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 43% so với năm 2019. Tổng thù lao cho HĐQT và BKS theo tỷ lệ 0,17% lợi nhuận sau thuế, tương đương 22,5 tỷ đồng.Với 9 thành viên HĐQT và 3 thành viên trong ban kiểm soát (BKS), bình quân mỗi thành viên nhận về 1,87 tỷ đồng thù lao trong năm 2020.
T.L
baodautu
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484