ĐHĐCĐ Tracodi (TCD): Đặt mục tiêu lãi ròng 101 tỷ đồng, huy động 250 tỷ trái phiếu

Thiên Anh

Thứ hai, ngày 22/06/2020 12:49 PM (GMT+7)

ĐHĐCĐ Tracodi (TCD): Đặt mục tiêu lãi ròng 101 tỷ đồng, huy động 250 tỷ trái phiếu

ĐHĐCĐ Tracodi (TCD): Đặt mục tiêu lãi ròng 101 tỷ đồng, huy động 250 tỷ trái phiếu

Tracodi (TCD) cũng tiếp tục thi công các dự án Solar 100 MWP và nghiệm thu tiếp trong năm 2020. Đồng thời triển khai các dự án mới như Amor Garden, Casa 2, Laveder, năng lượng áp mái.