ĐHĐCĐ HAGL Agrico (HNG): Kỳ vọng nhiều vào dứa, có kế hoạch dùng 2.000 ha đất cho dự án điện mặt trời

Lê Hoàng

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 11:08 AM (GMT+7)

ĐHĐCĐ HAGL Agrico (HNG): Kỳ vọng nhiều vào dứa, có kế hoạch dùng 2.000 ha đất cho dự án điện mặt trời

ĐHĐCĐ HAGL Agrico (HNG): Kỳ vọng nhiều vào dứa, có kế hoạch dùng 2.000 ha đất cho dự án điện mặt trời

HAGL Agrico đặt kế hoạch doanh thu năm 2020 đạt 4.307 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với thực hiện năm 2019, tương ứng lãi trước thuế 566 tỷ đồng.