ĐHĐCĐ GMC: Dự kiến vay ngân hàng 1,200 tỷ đồng để tài trợ vốn hoạt động

Phạm Hà

Thứ tư, ngày 24/06/2020 09:16 AM (GMT+7)

ĐHĐCĐ GMC: Dự kiến vay ngân hàng 1,200 tỷ đồng để tài trợ vốn hoạt động

ĐHĐCĐ GMC: Dự kiến vay ngân hàng 1,200 tỷ đồng để tài trợ vốn hoạt động

Sáng ngày 23/06/2020, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Garmex Sài Gòn (HOSE: GMC) đã diễn ra. GMC lên kế hoạch kinh doanh năm 2020 đi lùi so với kết quả năm 2019, dự kiến vay ngân hàng đề tài trợ vốn hoạt động là những vấn đề đáng chú ý.