ĐHCĐ NCB: Một người Nhật tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới, sẽ tăng vốn lên trên 7000 tỷ trong năm nay

Quỳnh Vũ

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 19:31 PM (GMT+7)

ĐHCĐ NCB: Một người Nhật tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới, sẽ tăng vốn lên trên 7000 tỷ trong năm nay

ĐHCĐ NCB: Một người Nhật tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới, sẽ tăng vốn lên trên 7000 tỷ trong năm nay

Tại đại hội cổ đông của NCB lần này còn có sự tham dự của cổ đông Singapore mới đổ vốn vào ngân hàng.