Dệt may Phong Phú (PPH) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 22%

Hà Diệu Thu

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 11:51 AM (GMT+7)

Dệt may Phong Phú (PPH) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 22%

Chuyên mục : Chứng khoán

Dệt may Phong Phú (PPH) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 22%

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 Phong Phú chia cổ tức tổng tỷ lệ 22% thay cho mức 20% như kế hoạch.