Đề xuất nới lỏng điều kiện hưởng gói 62.000 tỷ đồng

An Bang

Thứ năm, ngày 02/07/2020 13:35 PM (GMT+7)

Đề xuất nới lỏng điều kiện hưởng gói 62.000 tỷ đồng

Chuyên mục : KT vĩ mô

Đề xuất nới lỏng điều kiện hưởng gói 62.000 tỷ đồng

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị quyết 42 theo hướng giảm bớt thủ tục chứng minh tài chính của doanh nghiệp.