Đầu tư và Thương mại BDM đã bán 500.000 cổ phiếu FPT

Dương Bốn

Thứ ba, ngày 19/11/2019 15:26 PM (GMT+7)

Đầu tư và Thương mại BDM đã bán 500.000 cổ phiếu FPT

Đầu tư và Thương mại BDM đã bán 500.000 cổ phiếu FPT

Đầu tư và Thương mại BDM giảm tỷ lệ sở hữu còn 0,14% vốn FPT.