24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Hùng Dũng

“Đất vàng” 15.000m2 ở Quảng Nam: Khu Kinh tế mở Chu Lai đề xuất miễn 15 năm

Chuyên mục: Bất Động Sản
“Đất vàng” 15.000m2 ở Quảng Nam: Khu Kinh tế mở Chu Lai đề xuất miễn 15 năm

Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC có đơn gửi Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai xin miễn tiền thuê đất 50 năm cho việc xây trường tư nhân. Nay ban này đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và đề xuất xem xét miễn 15 năm, chứ không miễn như Quyết định 29.

Ngày 17/7, ông Lê Vũ Thương, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai ,đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam về nội dung liên quan miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án Trường liên cấp song ngữ quốc tế do Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC làm chủ đầu tư, đặt tại tại phường An Phú, TP.Tam Kỳ.
Báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai (gọi tắt là Ban Quản lý) cho biết, ngày 17/6/2020, Ban Quản lý nhận được hồ sơ xin miễn tiền thuê đất dự án Trường liên cấp song ngữ quốc tế do Công ty TNHH đầu tư giáo dục ABC làm chủ đầu tư.
“Đất vàng” 15.000m2 ở Quảng Nam: Khu Kinh tế mở Chu Lai đề xuất miễn 15 năm
Ông Lê Vũ Thương - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai đã có báo cáo về việc xin miễn tiền thuê đất của Công ty TNHHH Đầu tư giáo đục ABC
Theo báo cáo trên, địa điểm thực hiện dự án nằm ở đường Phạm Đình Hổ, phường An Phú (Tam Kỳ) với diện tích 15.379,07m2. Mục đích sử dụng đất là xây dựng Trường Liên cấp song ngữ quốc tế, thời hạn thuê đất 50 năm kể từ ngày 15/8/2019.
Hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê có đơn giá đất cụ thể (thời hạn 70 năm) là 10.011.000 đồng/m2. Đơn giá thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm là 7.150.714 đồng/m2. Tổng số tiền thuê đất phải nộp một lần cho cả thời gian thuê là 109.971.335.550 đồng.
Trong đó, giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đề xuất 2.502.000.000 đồng; Giá trị đề xuất nộp NSNN 708.000.000 đồng.
Trước đó, Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC xin miễn toàn bộ tiền thuê đất cho thời gian thực hiện dự án. Ban Quản lý đã nêu rất rõ quan điểm, qua nghiên cứu hồ sơ và các quy định về miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, do cấp có thẩm quyền quy định.
Tại khoản 10 Điều 8 Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định "Trường hợp tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế để thực hiện các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh, vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường thì áp dụng mức ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường".
Tuy nhiên, tại Điều 2, Quyết định 29 ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quy định miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian hoạt động của dự án… quy định trên của UBND tỉnh không áp dụng theo khu vực, lĩnh vực như khoản 2, Điều 3 Nghị định 59 của Chính phủ quy định.
Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai còn nhấn mạnh, theo Nghị định 118 ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì dự án Công ty ABC thuộc Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư.
“Đất vàng” 15.000m2 ở Quảng Nam: Khu Kinh tế mở Chu Lai đề xuất miễn 15 năm
Nội dung báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai về trường hợp xin miễn tiền thuê đất của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC
Đối chiếu theo khoản 6, Điều 8, Nghị định 35 của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế thì đối với dự án Trường Liên cấp song ngữ quốc tế được áp dụng miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nhưng theo hồ sơ và Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam thì thời gian thực hiện dự án 18 tháng nên Trường Liên cấp song ngữ quốc tế được miễn 18 tháng). Miễn tiền thuê đất 15 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư vào Khu kinh tế nằm trên địa bàn cấp huyện không thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư.
Bên cạnh đó, dự án Trường Liên cấp song ngữ quốc tế được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 2610 vào ngày 15/8/2019 nhưng Công ty nộp hồ sơ miễn tiền thuê đất ngày 17/6/2020. Theo quy định tại Khoản 8, Điều 8, Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế thì "Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại Ban quản lý Khu kinh tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.
“Đất vàng” 15.000m2 ở Quảng Nam: Khu Kinh tế mở Chu Lai đề xuất miễn 15 năm
Trường song ngữ quốc tế của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC
Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, Ban quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Thời điểm miễn tiền thuê đất tính từ ngày có quyết định cho thuê đất. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất".
Như vậy, dự án Trường Liên cấp song ngữ quốc tế được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 nhưng Công ty nộp hồ sơ miễn tiền thuê đất ngày 17/6/2020. Theo quy định nêu trên thì công ty này chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất là 9 tháng 22 ngày. Tính ra số tiền chậm làm thủ tục, miễn giảm là 1.832.855.592 đồng…
Ngoài ra, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai còn kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát lại toàn bộ dự án Trường Liên cấp song ngữ quốc tế để báo cáo và áp dụng hình thức miễn, giảm tiền thuê đất đúng quy định.
Về vấn đề trên, ông Lê Vũ Thương cho biết: "Ban đã chính thức gửi báo cáo về việc xin miễn tiền thuê đất của Công ty TNHH Đầu tư giáo dục ABC cho UBND tỉnh và thông tin nhận được là UBND tỉnh đã giao cho Sở KH&ĐT tỉnh tiến hành họp bàn xem xét".
Trương Hồng
Dân Việt
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484