Danh sách gần 130 dự án bất động sản du lịch tại Khánh Hoà không được phép bán cho người nước ngoài

Sơn Lương

, ngày 22/12/2019 08:31 AM (GMT+7)

Danh sách gần 130 dự án bất động sản du lịch tại Khánh Hoà không được phép bán cho người nước ngoài

Chuyên mục : Nhà Đất

Danh sách gần 130 dự án bất động sản du lịch tại Khánh Hoà không được phép bán cho người nước ngoài

Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa công bố văn bản yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc không bán bất động sản du lịch cho cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.