Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010 - 2017: Bước ngoặt hoạch định chính sách

Anh Giang

Thứ hai, ngày 16/12/2019 10:15 AM (GMT+7)

Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010 - 2017: Bước ngoặt hoạch định chính sách

Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010 - 2017: Bước ngoặt hoạch định chính sách

Bỏ sót thống kê 76.000 doanh nghiệp (DN) là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến quy mô GDP giai đoạn 2010 - 2017 chưa được tính toán đầy đủ. Thẳng thắn thừa nhận những thiếu sót này, Tổng cục Thống kê (TCTK) vừa chính thức công bố kết quả đánh giá lại quy mô GDP của toàn nền kinh tế.