Đang phát miễn phí hàng trăm ngàn khẩu trang y tế tại TP.HCM, Hà Tĩnh