Đại dịch Covid-19 đã khiến nguồn cầu BĐS công nghiệp Việt Nam tăng đột biến

Minh Nhật

Thứ năm, ngày 25/06/2020 13:56 PM (GMT+7)

Đại dịch Covid-19 đã khiến nguồn cầu BĐS công nghiệp Việt Nam tăng đột biến

Đại dịch Covid-19 đã khiến nguồn cầu BĐS công nghiệp Việt Nam tăng đột biến

Tính đến hết năm 2019, Việt Nam có khoảng 326 khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập, với tỉ lệ lập đầy đạt 70% - 80%. Nguồn cầu này tăng đặc biệt khi có đại dịch Covid-19 xuất hiện và Trung Quốc là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.