Đại biểu HĐND TP.HCM: Lợi dụng pháp luật thông thoáng, doanh nghiệp 'ma' lộng hành

Nguyễn Thành Dũng

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 20:04 PM (GMT+7)

Đại biểu HĐND TP.HCM: Lợi dụng pháp luật thông thoáng, doanh nghiệp 'ma' lộng hành

Đại biểu HĐND TP.HCM: Lợi dụng pháp luật thông thoáng, doanh nghiệp 'ma' lộng hành

Phó ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM lo ngại tình trạng doanh nghiệp 'ma' trên thị trường đang trở thành vấn đề nhức nhối với nhiều vụ việc đã được phát giác, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh.