Đại án Donga Bank giai đoạn 2: Làm rõ hành vi gây thiệt hại hơn 8.827 tỉ đồng

Thanh Thùy

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 09:52 AM (GMT+7)

Đại án Donga Bank giai đoạn 2: Làm rõ hành vi gây thiệt hại hơn 8.827 tỉ đồng

Đại án Donga Bank giai đoạn 2: Làm rõ hành vi gây thiệt hại hơn 8.827 tỉ đồng

Bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận đã thỏa thuận, bàn bạc cùng đồng phạm lập ra các công ty, 'vẽ' ra các tài sản đảm bảo... nhằm che giấu các dư nợ xấu trước đó dẫn đến thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng của ngân hàng.