Đà Nẵng: 32/39 mẫu xét nghiệm nCoV đã có kết quả và đều âm tính!