Credit Suisse: Chứng khoán châu Á sẽ diễn biến vượt trội trong nửa cuối 2020

Văn Quyền

Thứ tư, ngày 24/06/2020 10:31 AM (GMT+7)

Credit Suisse: Chứng khoán châu Á sẽ diễn biến vượt trội trong nửa cuối 2020

Credit Suisse: Chứng khoán châu Á sẽ diễn biến vượt trội trong nửa cuối 2020

Thị trường chứng khoán châu Á dự kiến được thúc đẩy nhờ USD suy yếu, tăng trưởng kinh tế tốt hơn trong nửa cuối năm 2020.